האם קיימים עונשים על איומים? מה המשטרה עושה בנדון?

בוודאי שקיים עונש על איום. בחוק העונשיו- תשל"ז, 1977, קיים סעיף מיוחד העוסק באיומים. וזהו לשונו של סעיף 192: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו- מאסר שלוש שנים." וזהו לא האזכור היחד לאיומים בחוק העונשין: 

  • מי שמאיים על רקע גזענות
  • מי שמאיים על מנת לשבש את פרנסתו של אדם אחר
  • מי שמאיים על אדם, או על אשתו וילדיו, על מנת למנוע מהאדם לעשות מעשה מסוים, או להכריחו לעשות מעשה אחר

כל אלה: דינם מאסר שלוש שנים.לעומת זאת, עונש מאסר של 7 שנים מחכה למי שיבצע את העבירה המתוארת בסעיף 307 לחוק העונשין: "הגורם, במישרין או בעקיפין, שאדם פלוני יקבל כתב איום ברצח, והגורם יודע תכנו של בכתב, דינו- מאסר שבע שנים."ואחרון חביב: מי שמאיים יכול למצוא את עצמו מואשם ברצח! לפי סעיף 309, אחת ההגדרות של גרימת מוות לאדם אחר היא באיום לאלימות: "[ייחשב כאשם בגרימת מוות מי ש..] באלימות או באיום לאלימות הביא אדם לעשיית מעשה שגרם למותו, כשהמעשה נראה לנפגע כדרך טבעית בנסיבות המקרה להימלט מן האלימות או מן האיומים".  כלומר, אם מישהו מתאבד בגלל שהוא מוטרד באיומים שונים ומשונים ע"י אדם אחר במשך תקופה ארוכה, האדם המטריד יכול להיות מואשם לא רק באיומים, כי אם גם בגרימת מוות!ולעניין המשטרה. בעיקרון, אם מישהו מאיים עליך, אתה רשאי להגיש תלונה במשטרה. אם תופסים אותו ויש הוכחות, המשטרה, בהתאם לממצאים בידיה, יכולה להמליץ להעמידו לדין. במשפט צפויים לו עונשי המאסר הנ"ל. ולעניין המציאות: המשטרה, קרוב לוודאי, לא תתאמץ במיוחד לתפוס את המאיים, או לחפש הוכחות, או לטפל בתיק במהירות המירבית. עיין ערך: *אשה מוכה. או: *אשה נרצחה ע"י בעלה בחדרה (בלי להעליב את חדרה. אפשר גם נתניה). "השכנים מספרים שהגישה תלונה במשטרה על איומים לרצח מצד בעלה, אך המשטרה שחררה אותו הביתה, מחוסר הוכחות".יש דרכים טובות יותר לטפל באיומים. למשל, פנייה נרגשת אל הגמ"ח הרבים המצויים בעולם התחתון ומתמחים במתן שירותים לאלה שידם אינה משגת לשלם לרוצח שכיר.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *