Tag Archive for המצאות וחידושים

ממתי ולמה עונדים שעון על יד שמאל?

האדם שהמציא את השעון הנייד היה פיטר הנלין מנירנברג, גרמניה. הוא עשה זאת בשנת 1504, והשעון לא היה מדויק במיוחד. האדם הראשון שענד אותו על פרק היד, בעזרת חוט מאולתר, היה הפילוסוף והמתמטיקאי הצרפתי פסקל, כ- 150 שנים לאחר מכן.…

תאריכו את זה- ההתחלה

פינה חדשה, נסיונית, ללא כל התחייבות לקיומה בכל יום ויום. היא גם לא מקורית- עושים את זה כל הזמן. וגם המידע הוא לא בלעדית מחיפוש שלי. ואחרי כל ההתנצלויות האלה, קבלו את הפינה בעלת השם המקורי: "היום לפני" [גם השם…