Tag Archive for תרבות פופולארית

מי יצר את דובוני איכפת לי?

לחברי המועדון היקרים שלום, לא, לא גייסו אותי בצו 8, קטיושקה לא יצאה לשוח בביתי ואפילו הפליטים אשר קשורים אליי בקשר דם שבו לביתם לעת עתה. ומה בכל זאת קרה לי, תשאלו? מה פשר שתיקתה הארוכה של המערכת? ובכן- "השואל" מכה…