Tag Archive for סטטיסטיקה

ממתי קיימת מחלת הסרטן והאם שיעוריה גדלים עם השנים?

הסרטן קיים בערך מאז שהמין האנושי קיים. האזכור הראשון למחלה התגלה בפפירוסים מצריים (איך, איך הכל מתגלה בסוף בפפירוסים. הדברים האלה לא נכחדים לעולם) בשנים 1500-3000 לפני הספירה הנוצרית (טוב, זה היה מזמן, אז היה קשה להם לצמצם את טווח…