Tag Archive for מילים

ישנו אדם (אחד לפחות) הנושא את שם המשפחה ׳שלום עולמי׳ (World Peace).

מדובר בשחקן הכדורסל רון ארטסט (Artest) ששינה את שמו כחוק ל – Metta (שם פרטי) ו – World Peace (שם משפחה). השחקן שינה את שמו בשנת 2011, לאחר שהמתין שלושה חודשים לאישור השינוי ע״י בית המשפט בארה״ב. —– עובדה לא-חשובה זו…

משמעות השם ׳קורגי׳ הוא ׳כלב גמדי׳ בשפה הוולשית.

  —– עובדה לא-חשובה זו מוקדשת באהבה לשרה הלר-דינור, התורמת הראשונה למועדון. גם אתם רוצים עובדה לא-חשובה בהקדשה אישית? היכנסו לדף הבית שלנו ותרמו לנו! (כפתור התרומה נמצא בצד שמאל) [תרומות נדיבות במיוחד יזכו את התורמים בשבוע שלם של עובדות מוקדשות…